Hvor robust er din strategi i møte med et klima i endring og lavutslippssamfunnet?

De fysiske effektene av klimaendringene har allerede begynt å gjøre seg gjeldende. Det er lett å tenke at problemstillingen knyttet til klima og klimaendringer er av langsiktig karakter. Men
også for næringslivet kan man allerede se endringer som det er viktig å ha en bevisst holdning
til. Vet du hvilke endringer og trender som kan være relevant for din bedrift, og hvordan disse
endringene vil påvirke bedriftens inntekter og kostnader? Hva med risikoen for virksomhetens
eiendeler og balanse? Vi ser allerede nå at investorer i økende grad forventer at man forholder
seg til muligheter og risiko knyttet til klimautfordringene. Vet du hvordan denne endringen vil
påvirke din virksomhets tilgang til, og kostnader ved finansiering av fremtidige aktiviteter?
For noen selskaper vil disse problemstillingene være mer akutte enn for andre, men alle
virksomheter bør ha en intern dialog og en bevisst holdning til disse spørsmålene. For mange
virksomheter vil det også være en betydelig oppside ved ikke bare å tilpasse seg disse
endringene, men aktivt oppsøke de markedsmulighetene dette kan gi.


Belief bistår virksomheter med å adressere risiko og muligheter forbundet med klimaendringene og lavutslippssamfunnet, og har som målsetning å vise veg mot en sunnere og mer bærekraftig vekst. Vi sitter ikke på fasiten, men tror hver  enkelt bedrift må finne sine prioriteringer og sin unike vei mot målet.

Vi kan bidra med analyser og kunnskap, som rådgiver og samtalepartner, eller være med å ta
ansvaret for gjennomføringen av strategiske prosesser og prosjekter.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

 

Terje Nøstdal - Daglig leder

mail: terje.nostdal(at)beliefgroup.com        Tel: +47 22 83 82 83