Introduksjon til bærekraftmålene

Ifølge en rapport utarbeidet av Business & Sustainable Development Commission, medfører FNs bærekraftmål forretningsmuligheter verdt 12 billioner US dollar. Hvordan man har kommet frem til akkurat det tallet kan man helt sikkert diskutere, men det forteller oss at det finnes store muligheter for de selskapene som aktivt søker å bruke bærekraftmålene i sitt strategiarbeid.

Man ser også at markedet, investorer og ansatte i økende grad etterspør hvordan virksomheter bidrar til en mer bærekraftig fremtid, og FNs bærekraftmål setter denne agendaen.

Mange selskaper har derfor allerede begynt å rapportere hvilken påvirkning de har på bærekraftmålene. Det finnes ingen fasit på hvordan man som bedrift skal bruke bærekraftmålene i sin virksomhet, men første steg i prosessen er å få en forståelse av målene og deres relevans for selskapet. Belief har derfor utviklet et introduksjonskurs for ledergrupper og bedriftsstyrer, hvor målsetningen er å gi et felles fundament for videre dialog om muligheter og utfordringer knyttet til bærekraftmålene.   

Kurset gir bl.a. en innføring i bærekraftmålene og sammenhengen mellom de ulike målene, hvilken betydning bærekraftmålene kan ha for næringslivet, og hvilken betydning næringslivet har for oppnåelsen av disse. Kurset krever at man setter av ett par timer, og har som ambisjon å bidra til at ledelsen i fellesskap løfter blikket mot våre felles utfordringer.

For ytterligere detaljer og eventuell avtale om kurs, send oss gjerne en forespørsel på http://www.beliefgroup.com/take-action/ eller ring oss på 22 83 82 83.