SDG 16 - Fred og rettferdighet

For noen dager siden overvar jeg en paneldebatt i regi av Business for Peace foundation på Nobelsenteret, angående næringslivets rolle i forhold til implementeringen av FNs bærekraftmål nummer 16 "Fred og rettferdighet", eller som det heter i den engelske originalutgaven – «Peace, Justice and Strong institutions».

Deltagere i debatten var Erling Ølstad fra Mester Grønn, Kirsten Hovi fra Hydro, Hans Olav Lahlum som er historiker og SV-politiker, Stina Torjesen fra Universitet i Agder, og Endre Stiansen fra Oslo Governance Centre. Hydro deltok basert på sine erfaringer fra sin virksomhet i Brasil, mens Mester Grønn basert sine refleksjoner på importert av roser fra Øst-Afrika siden 90-tallet. Rent bortsett fra at debatten ble litt i korteste laget for å diskutere et så stort tema, synes jeg det var særlig interessant å høre det erfaringene og refleksjonene disse to aktørene har gjort i de landene de opererer. Det å bidra til å skape sunne arbeidsplasser for lokalbefolkningen vil ha en grunnleggende påvirkning på stabiliteten i området. Jeg opplevde likevel diskusjonen som i stor grad å belyse utfordringene som rammebetingelser man må manøvrere i som en norsk aktør i de landene man opererer. I en strategisk diskusjon blir da dette i større grad en betraktning av risiko og risikohåndtering, enn at det å bidra til realiseringen av bærekraftmål nr. 16 er et mål i seg selv. Dette er ikke så forskjellig fra enhver diskusjon knyttet til erfaringene med å gå inn i et nytt (utviklings-)land. I de fleste tilfeller tror jeg derfor at de landene hvor behovet er størst, vil oppleves som for risikofylt for en virksomhet å gå inn.

Det jeg kunne tenke meg å diskutere for bringe nye perspektiver i forhold til dette er f.eks. «Hvordan kan norske myndigheter samspille med næringslivet om å bidra til fred, rettferdighet og styrking av institusjonene i konfliktfylte områder?», «Hvordan kan næringslivet se på dette som en mulighet og ikke bare som en rammebetingelse for sin virksomhet?», «Hvilken posisjon skal en virksomhet ta i forhold til lokale myndigheter for på best mulig måte bidra til bærekraftmål nummer 16?»

Det er jo også slik at bærekraftmålene ikke er uavhengig av hverandre, og kanskje er det viktigste næringslivet kan gjøre er å fokusere på andre mål (f.eks bærekraftige byer og samfunn, rent vann etc.) som primærmål, og at fred og rettferdighet er et sekundærmål som styrkes gjennom å fokusere på andre prioriterte områder.