Introduksjon til bærekraftmålene

Introduksjon til bærekraftmålene

Ifølge en rapport utarbeidet av Business & Sustainable Development Commission, medfører FNs bærekraftmål forretningsmuligheter verd 12 billioner US dollar. Hvordan man har kommet frem til akkurat det tallet kan man helt sikkert diskutere, men det forteller oss at det finnes store muligheter for de selskapene som aktivt søker å bruke bærekraftmålene i sitt strategiarbeid.